Popis základních funkcí programu

 

Uživatelské údaje

 

Program zahrnuje:

- veškeré potřebné mzdové výpočty

- možnost zpracování úkolových mezd, Zpracování mezd podle jednotlivých zakázek

- možnost účtování mezd podle celé řady třídicích hledisek (středisek, závodů, výplatních míst, poboček,

statistických kritérií, atd.)

- sloučení příjmů ze všech pracovních poměrů

- výpočty odvodů daně,

- výpočty odvodů pro jednotlivé ZP

- výpočty zdravotního pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele

- výpočty sociálního pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele

- výpočty a evidenci nemocenských dávek

- výpočty vyměřovacích základů

- zjištění příjmů mimo výplatní listinu

- průměrů na dovolenou

- výpočty nároků náhrad za dovolenou u všech zaměstnanců, včetně nástupů v průběhu roku

- tisky a možnost výběru několika typů výplatních pásek

- tisky potvrzení o zaplacené dani

- tisky potvrzení pro SVP

- mzdové listy

- zápočtové listy

- podklady pro evidenční listy

- veškeré potřebné mzdové a zúčtovací rekapitulace.

- tisky sestav nebo hromadných příkazů srážek pro spoření, sporožirové i jiné účty a konta včetně srážky

celé výplaty na bankovní účet

- možnost předávat spoření pro Českou spořitelnu a.s. na disketě v tzv. "novém formátu",

- předávání H - složenek pro Českou poštu na disketě

 

- kompletní možnost osobní a personální evidence

- tisky platových výměrů,

- tabulky tarifních tříd a stupňů pro státní správu

- kontrolu a hlídání platových postupů

- kontrolu a evidenci školení a kursů

- prognózu odchodu do starobního důchodu u všech zaměstnanců na základě právě dostupných údajů

- možnost napojení na docházkový systém

 

Program obsahuje řadu podpůrných funkcí např.:

- inteligentní nápověda související s vykonávanou činností.

- uživatelskou kalkulačku s "papírovou páskou"

 

 

 

Program umožňuje tisk a tvorbu libovolných uživatelských sestav jak v oblasti mzdové tak personální

 

- tisky uživatelských formulářů (pracovních smluv, rozvázání pracovního poměru, jmenování do funkce

atd.) , do kterých program vkládá potřebné údaje jednotlivých zaměstnanců.

 

- možnost exportu uživatelsky definovaných sestav dat do souboru ve formátu ASCII nebo DBF

pro využití v dalších programech (tabulkové procesory, textové editory, atd.)

 

- díky nové koncepci vytváření uživatelských sestav je možné vytvořit prakticky libovolnou sestavu jak

sloupcovou tak řádkovou, buď přímo uživatelem, nebo naší firmou.

 

- systémové prostředky programu FLUXPAM IV STEP umožňují přizpůsobit export dat, definovanému

rozhraní pro import, do různých účetních systémů

 

Již použité exporty dat do jiných systémů např.

- KVESTOR

- ELTRANS

- GORDIC

- GINIS

- CODA

- KB

- ČS a.s.

- Česká pošta

- ING BANK

- IPB

- ČNB

Součástí programu jsou i exporty dat pro statistické vyhodnocovací programy firmy TREXIMA, ISCP, statistické šetření MZDY, IS ROPO -" Informační systém o personálních a platových údajích zaměstnanců veřejných služeb a správy " - projekt připravený ve spolupráci s MSPSV .

 

Technické a systémové údaje

 

- program FLUXPAM IV STEP je možné provozovat v režimech monoverze nebo multiverze ( pro

zpracování mezd více firem ) a to jak v síťovém nebo nesíťovém provozu.

 

- program pracuje v prostředí MS DOS, bezproblémový provoz je zajištěn i v prostředí WINDOWS 3.xx,

WINDOWS 95, WINDOWS NT.

 

- síťovou verzi programu je možné provozovat v síti NOVELL verze 3.12 a vyšší při spuštění programu BTRIEVE verze 6.x. na serveru.

 

Program vyžaduje počítač v konfiguraci minimálně PC 386 4MB RAM a myš. Doporučeno PC 486 8 MB RAM a vyšší dle způsobu nasazení ( počet zaměstnanců, firem, uživatelů atd.).

 

Je zajištěn bezproblémový přechod roku 2000 (program používá plný datumový formát DD/MM/YYYY)

 

Program plně podporuje práci s větším počtem oprávněných uživatelů s následujícími možnostmi:

- možnost nastavení hesel pro jednotlivé oprávněné uživatele

- nastavení práv možností uživatele z hlediska " co lze v programu vykonávat za funkce a činnosti"

- nastavení práv možností uživatele z hlediska " které zaměstnance uvidím a mohu případně zpracovávat"

- nastavení práv možností uživatele z hlediska " které jednotlivé položky u zaměstnance uvidím a mohu případně zpracovávat"

 

Tento rozsáhlý způsob nastavení přístupových práv umožní v případě potřeby bezpečně (jak z hlediska fyzické bezpečnosti - možnost nechtěného nebo neoprávněného přepsání dat, tak z hlediska ochrany důvěrných údajů) využívat údaje obsažené v programu pracovníky vedení firmy, sekretariátu apod.

 

Naše firma je schopna zajistit na základě přesně specifikovaného požadavku uživatele zajistit prakticky libovolné úpravy programu.

 

 

STEJSKAL SYSTEM software

R. Novotného 1540, 272 01 Kladno 2

 

telefon: 0312-686 016

Horká Linka: 0602-282415, 0601-282415

e-mail: m.stejskal@iol.cz