Informační systém o platech

 

 

Informační systém o platech (ISP) je realizován na základě zákona č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 217/2000 Sb. a nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do ISP.

 

Ministerstvo financí vyžaduje provést sběr dat do ISP poprvé za rok 2003 u všech organizací státní a veřejné správy, které odměňují zaměstnance podle zákona o platu.

 

Správci kapitol, územní samosprávné celky a státní fondy jako předkladatelé předávají do ISP data za sebe a za jimi řízené zaměstnavatele.

 

Poskytovatelé těchto dat jsou ostatní subjekty státní a veřejné správy s povinností předkládat data do ISP. Data předávají pouze prostřednictvím svých předkladatelů.

 

Každý předkladatel je zároveň poskytovatelem, předkládá data za svoji organizaci.

 

Zákonem stanovený sběr dat pro všechny předkladatele a poskytovatele za celý rok 2003 proběhne od 1. 1. do 5. 2. 2004. Registrace bude probíhat od 1. 12. 2003.

 

Makromodul zajišťující požadovaný výstup dat

je součástí programu FLUXPAM 5