Popis exportu platebních příkazů do ČNB, KB, ČS a.s.

a dalších požívající formát souboru *.KPC

 

Export platebních příkazů do KB se provádí běžným způsobem jako když se tisknou příkazy na papír. V okamžiku kdy jsme v editaci hromadného příkazu stiskneme klávesu CTR/F4. Zde vybereme ČNB ST (šipkou směrem nahoru). Po potvrzení stiskneme tlačítko export. Tím se dostaneme do makra realizující export. Nejdříve je nutné vyplnit údaje v souboru do kterého se dostaneme v Nastavení:

Je potřeba podle údajů z banky vyplnit pouze to co je tučně červeně.

[1. NASTAVENÍ]
Adresář umístění souboru (např. A:\KB\)=A:\ soubor se vytvoří bude na disketě A:
Přípona souboru (3 znaky nebo *=.KPC
Zkrácená identifikace klienta (4 znaky)=XXXX

[HSK]
1. Typ zprávy=2
2. Separátor pole=

[HSO]
1. Typ zprávy=1
2. Separátor pole=
3. Druh dat (1501-úhrada, 1502-inkaso)=1501
4. Číslo pobočky (NNN)=000

[KSK]
1. Typ zprávy=3
2. Separátor pole=

[KSO]
1. Typ zprávy=5
2. Separátor pole=

[POL]
2. Separátor pole=

[UHL1]
1. Typ zprávy=UHL1
2. Datum kódu (ddmmrr)=030205
3. Zkrácený název klienta (max. 20 znaků)=NAZEV KLIENTA
4. Číslo klienta (max. 10 znaků)=0000000000 číslo účtu bez předčíslí
5. Interval účetních souborů - počátek=000
6. Interval účetních souborů - konec=001
7. Kód pro zab. dat - pevný=000000
8. Kód pro zab. dat - tajný=000000

 

Po vyplnění stiskneme OK.

Spustíme Zadej kód a číslo použitého souboru. Musí se lišit pokud v jednom dni děláme více souborů. Např. Odvody.kpc - kod 000 a Mzdy kpc - kod 001

Pokud posíláme více z mezd souborů musíme upravit v sekci [UHL1] 6. Interval účetních souborů – konec=

Potom je možné udělat export a tisky.