Depozitní účet

 Export mezd do GINISu za měsíc prosinec se zpracovává stejným způsobem jako v jiných měsících. Jediný rozdíl spočívá v tom že je potřebné u odvodů a srážek použít depozitní účet.

Následující odstavec Zadání depozitního účtu nemusíte pravděpodobně dělat, účet již máte určitě vytvořen z minulých let!!!

 

Zadání depozitního účtu: Pokud depozitní účet nemáte vytvořen z minula je potřebné si jej před exportem připravit v příjemcích plateb - Zpracování - Ostatní - Příjemci plateb - CTRL/F8 (nová karta) - zde si vyplníme depozitní účet. Do názvu je vhodné dát např. ČNB - depozita, a vyplnit číslo účtu, kód banky, do okénka Ulice zapsat jméno pobočky a dát OK.

 

Nyní již můžeme přikročit k vlastnímu exportu tak jako v jiných měsících.

U odvodů a srážek, v okamžiku kdy se dostaneme do menu kde je již vlastní Export souboru, zvolíme nejdříve volbu Editace a stiskneme F3. Objeví se nám seznam příjemců plateb kde vybereme depozitní účet a potvrdíme OK. Dále již spustíme Export souboru.

Změna účtu je jednorázová pouze pro zvolený export souboru, tzn. při dalším exportu se opět nastaví původní účet.

 

 Poznámky:

U Srážek zaměstnanců, Odvodů a Přeúčtování odvodů se zadává datum splatnosti v lednu roku nového roku.

U Zaúčtování mezd datum 31.12. stávajícího roku