CENÍK - PAM5 Platnost od 1.1.2003

Program FLUXPAM 5 STEP-xxx model FIRMA


nesíťová verze

síťová ver. mono

síťová ver.multi

údržba roční

mono

multi

5
stanic

10
stanic

5
stanic

10
stanic

mono

multi

síť

síť multi

PAM5 STEP-10

6 830

--

--

--

--

--

2 700

5 300

--

--

PAM5 STEP-25

12 080

20 830

17 330

--

24 330

--

6 500

9 200

11 900

14 500

PAM5 STEP-50

15 580

27 830

22 580

--

31 330

--

13 200

15 900

18 500

21 200

PAM5 STEP-100

29 580

50 580

41 830

57 580

59 330

75 080

15 900

18 500

21 200

23 900

PAM5 STEP-300

36 580

62 830

52 330

69 830

73 330

92 580

19 900

22 500

25 200

27 900

PAM5 STEP-500

48 830

83 830

69 830

94 330

97 830

122 330

22 500

25 200

27 900

30 500

PAM5 STEP-1000

66 330

113 580

94330

127 580

132 830

166 080

25 200

27 900

30 500

33 200

PAM5 STEP-1500

76 830

131 080

108 330

146 830

153 830

192 330

27 900

30 500

33 200

35 900

PAM5 STEP-2000

113 580

194 080

159 080

216 830

227 330

285 080

30 200

33 200

35 900

38 600

PAM5 STEP-2500

143 330

244 830

201 080

272 830

286 830

358 580

33 200

35 900

38 600

41 200

PAM5 STEP-3000

160 830

274 580

225 580

306 080

321 830

402 330

35 900

38 600

41 200

43 900

PAM5 STEP-3500

181 580

309 580

255 330

346 330

363 830

454 830

38 600

41 200

43 900

46 600

Vceně programu je zahrnuto

Údržba zahrnuje:

- poskytnutí licence k užití programu

- sledování a promítnutí legislativních změn do programu

- instalace programu u zákazníka

- aktualizace programu pomocí samoinstalačních disket

- základní zaškolení pověřených pracovníků

- Horká Linka pro zodpovídání dotazů, konzultace


- pomoc při havarijních situacích při zpracování mezd


- zapracování připomínek a návrhů uživatelů do programuCeník služeb


instalace programů

900 Kč/hod

konsultace a školení

900 Kč/hod

programátorské práce

900 Kč/hod

systémové práce

1225 Kč/hod

cestovné + cestovní náhrady ze zákona

200 Kč/hod

požadavek na zásah do 24 hod. přirážka

100%

požadavek na zásah do 12 hod. přirážka

200%

Zpracování mezd zaměstnanců ( dle typu a složitosti)

120-350 Kč/měs./zam.


STEJSKAL SYSTEM software
R. Novotného 1540, 272 01 Kladno 2
telefon: 0312-686 016, e-mail: m.stejskal@iol.cz
Horká Linka: 0602-282415, 0601-282415
!!! S námi problémy vyřešíte !!!