Kemp Klub Praha

Cyklovýlety

   Vážení kolegové cyklisté!

Český kras, místo našeho národního srazu, je terén značně členitý a proto se v něm vyskytuje také málo cyklostezek. Kromě toho je Český kras význačnou rekreační oblastí v blízkosti Prahy s frekventovanými místními komunikacemi.  Při sestavování trasy cyklovýletu bylo vycházeno z předpokladů, že jezdit podle řeky Berounky sem a tam nebude pro cyklisty příliš atraktivní a po klikatých nepřehledných silnicích při  svátečním provozu kolona cyklistů představuje bezpečnostní riziko.

Je tedy pro vás připraven okruh.

Jeho první polovina je daní za morfologii terénu, absencí cyklostezek a nebezpečné silnice. Vede táhlým stoupáním terénem  podél železniční trati do  obce Vráž, kde přejedeme přes dálnici. Postupným klesáním po úbočí kopce úzkou pěšinou dojedeme na silnici.

Důrazně upozorňuji, že výlet není kilometrově náročný, proto bude dost času na každého člena výletu v lomových bodech počkat. Bezpečnost především, proto neváhejte z kola sesednout, pokud bude stoupání příliš namáhavé nebo se budete blížit k nebezpečnému místu na trase. Na všechna nebezpečná místa včas a důrazně upozorním.

Odměnou za utrpěná příkoří při první polovině výletu bude polovina druhá. Navštívíme dle mého názoru nejtajuplnější místo Českého krasu Svatý Jan pod Skalou – klášter, u jehož zdí prýští léčivý pramen. Z klášterního kostela se vchází do přilehlé jeskyně. Celé místo má neopakovatelnou atmosféru s vyzařující pozitivní energií.

Účastníci cyklovýletu – sportovci – si mohou pěšky vyšlápnout na vyhlídku nad klášterem, které dominuje velký kříž. V blízkosti kláštera je i několik možností občerstvení.

Potom už se vydáme pohodlnou cestou k řece Berounce a jejím překrásným údolím s romantickými skalami se vrátíme zpět do Berouna.

Druhý cyklovýlet bude nenáročný údolím Berounky na zříceninu hradu Tetín a trochu jinou trasou zpět.